Preparar el nou curs i anar per feina

Preparar el nou curs i anar per feina

obres

Durant l’estiu, mentre els més petits gaudeixen de les seves vacances escolars, treballem per posar a punt les coses per al nou curs i fer millores a unes quantes escoles. Aquest any 2015, l’Ajuntament està invertint 740.000 euros en actuacions a centres educatius públics: calderes de biomassa, ascensors, alarmes, millores d’instal·lacions, accessibilitat, pintura, patis, pistes esportives, cobertes… Aquí podeu trobar una relació força exhaustiva de les millores efectuades o en marxa, gran part de les quals durant l’estiu Cada estiu, des de l’Ajuntament fem un esforç notable per posar a punt les escoles públiques. És difícil arribar a cobrir totes les necessitats, sens dubte, però la veritat és que aquestes actuacions es noten. Són moltes intervencions que fan no només que els centres educatius es mantinguin al dia, sinó que vagin incorporant petites i grans millores, que repercuteixen en la qualitat de vida de tota la comunitat educativa: alumnes, professors i professores, pares i mares, famílies… No sempre cal fer coses espectaculars. És molt més important la suma d’infinitat d’accions petites o mitjanes, que van canviant la ciutat, que es fan des de molt a prop de les persones, que milloren vides concretes, que donen benestar a gent amb noms i cognoms. Això val per a l’educació, per als menjadors oberts en èpoques de vacances, per als serveis socials, per als serveis d’habitatge, per als serveis d’obres públiques, de neteja, de manteniment… Són accions que beneficien molt directament les persones: algunes més visibles, d’altres menys. El que compta és que, en conjunt, preparem el curs escolar a fons, invertim tot el que podem i tenim en marxa equips de persones que posen a punt les coses per a mitjans de setembre, per al gran dia de la tornada a l’escola Una gran ciutat, com Terrassa, no s’atura mai. Ni a l’agost. L’ajuntament, tampoc. Teixir ciutat, amb constància i coherència, dia a dia, pacientment: aquesta és la clau. I a l’estiu, això implica treballar per preparar la tornada a la normalitat, amb les mínimes molèsties possibles. I, per suposat, estar permanentment al costat de les persones i famílies que més ho necessiten. En pocs dies, quan la ciutat reprengui el seu ritme habitual, ens anirem adonant que durant l’estiu algunes coses han millorat, s’han posat al dia. I després, a la tardor i a la rest a de l’any, continuarem insistint en la mateixa línia: en la de fixar un “dia a dia” (serveis socials, educació, manteniment, neteja, mobilitat, promoció econòmica…) que garanteixi el bon funcionament de la ciutat, que sigui la base per progressar. Això és teixir ciutat, sense presses, però també sense parar mai. Ho vaig dir el primer dia: anirem per feina. I segur, segur, que donarà bons resultats i millorarà la vida de les persones